Vaak hoor ik de vraag “Wat is HR?” Met HR -ofwel Human Resources – wordt alles wat met organisatie & personeel te maken heeft bedoeld. HR gaat bijvoorbeeld over arbeidsovereenkomsten en beëindigingovereenkomsten, verzuim, salarisadministratie, conflicten op de werkvloer en de (interne) communicatie van een organisatie. Maar ook over de cultuur binnen het bedrijf, het soort leiderschap wat wordt gehanteerd en de omgangsvormen.

HR en personeel

Om je bedrijf écht te laten groeien is het van groot belang om je personeel mee te laten groeien. Veel van het succes van een organisatie hangt immers af van de mensen die er werken. Met HR breng je de ontwikkeling, ambities en sterke & zwakke punten van je medewerkers in kaart. Waardevolle informatie waar jij met je organisatie slim op in kunt spelen. Door in te spelen op groei en ontwikkeling van jouw mensen stimuleer je de groei van jouw bedrijf. Daarnaast houdt HR zich ook bezig met het welzijn van jouw personeel. Zitten ze lekker in hun vel? Speelt er iets in de prive situatie wat het werk kan beinvloeden en hoe kan de organisatie daar het beste mee om gaan? Blije medewerkers = blije organisatie.

HR en veranderingen

Binnen een organisatie zijn grote veranderingen niet vreemd. Sterker nog, deze zijn soms noodzakelijk om je bedrijf te laten groeien. Maar van nature zijn wij mensen gewoontediertjes: niet iedereen reageert even goed op (grote) veranderingen. HR kan hierbij een belangrijke ondersteuning zijn. Wat staat er te wachten? Wat zijn de nieuwe verwachtingen vanuit de organisatie? Hoe wordt dit gecomuniceerd? En hoe wordt er op de werkvloer over gedacht?

HR en bedrijfscultuur

Zoals we hierboven al zeiden: grote veranderingen zijn binnen een organisatie niet vreemd. Maar met die grote veranderingen is het bewaken van de bedrijfscultuur belangrijker dan ooit. Cultuur is hetgeen wat iedereen in de organisatie verbindt. Cultuur gaat bijvoorbeeld over leiderschap, de collectieve drijfveren/doelen en arbeidsmotivatie. Door bewust te zijn van deze punten en dit te bewaken zorg je voor een weerbarstige organisatie die niet instort zodra er zich veranderingen voordoen.

HR uitbesteden

Om zeker te weten dat je HR goed geregeld is kun je als onderneming je HR het beste uitbesteden aan een HR-professional.  Je kunt dit gedeeltelijk uitbesteden, maar er ook voor kiezen om een HR partner te vinden te die alle facetten van HR voor je uit handen nemen.