Mensen die niet meer goed voor hun eigen geldzaken kunnen zorgen, kunnen bewindvoering aanvragen bij de rechter. Deze situatie komt vaker voor dan u denkt. Schulden kunnen ontstaan na een periode van werkloosheid, ziekte, echtscheiding of na een andere onverwachte wending. Het kan iedereen overkomen. De bewindvoerder zal helpen om de geldzaken weer op orde te krijgen. Wat kost deze hulp precies? Daar gaan we in dit blogbericht verder op in.

Tarieven bewindvoering 2022

De kosten voor bewindvoering worden elk jaar opnieuw bepaald door de minister van Justitie en Veiligheid. De minister heeft duidelijke regels vastgesteld voor de financiële vergoedingen van bewindvoerders. Deze vergoeding heet de jaarbeloning. De persoon voor wie bewindvoering in Oldenzaal is aangevraagd betaalt de vergoeding voor de bewindvoerder, dit is vaak een vast bedrag per maand.

De tarieven voor bewindvoering in 2022 zijn:

Eenpersoonsbewind
Standaard: € 125,53
Problematische schulden: €162,44
Opstartkosten: € 709,06

Tweepersoonsbewind (echtpaar of samenwonend koppel)
Standaard: € 150,54
Problematische schulden een persoon: € 172,72
Problematische schulden beide personen: € 194,81
Opstartkosten: € 850,63

Bijzondere bijstand bij de gemeente

Mocht de persoon in kwestie het bedrag niet kunnen betalen, dan kan diegene in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand (subsidie). Dit is afhankelijk van het inkomen en vermogen. De bijzondere bijstand moet aangevraagd worden bij de gemeente waar de persoon woonachtig is.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die niet via uitkering of loon betaald kunnen worden. Wanneer een persoon te maken krijgt met onverwacht hoge kosten, bijvoorbeeld voor bewindvoering in Enschede, kan diegene een beroep doen op bijzondere bijstand. Er moet sprake zijn van noodzakelijke kosten, bij bewindvoering is de noodzaak al vastgesteld door de rechter. In veel gevallen wordt daarom het maandbedrag volledig door de gemeente vergoed.

Professionele bewindvoerder

De bewindvoerder kan een professionele vertegenwoordiger zijn of een familievertegenwoordiger. De vergoedingen voor deze twee belangenbehartigers verschillen. De jaarbeloning hangt af hoeveel personen de bewindvoerder vertegenwoordigt. Een familievertegenwoordiger heeft minder dan 3 personen onder zijn hoede en krijgt € 644,-, een professionele vertegenwoordiger 3 of meer en ontvangt € 1187,-.