Over het algemeen wordt bij de verkoop van een woning gebruik gemaakt van één van de koopovereenkomsten van de NVM. De standaard koopovereenkomst regelt de rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper. In de standaard koopovereenkomst staat wie vanaf welk moment aansprakelijk is voor eventuele gebreken. 

Een woning met gebreken

In principe komen gebreken na de verkoop van een nieuwe woning voor rekening van de koper. Dit is niet het geval bij een huurhuis. Als je vragen hebt over het huurrecht van een woning kan RechtNet Advocaten je hierbij helpen. Op de hoofdregel zijn in principe twee uitzonderingen. De eerste uitzondering is wanneer er sprake is van gebreken die het normaal gebruik van de woning in de weg staan. De tweede uitzondering is wanneer de verkoper de gebreken kende of had moeten kennen, maar hier geen mededeling van heeft gedaan. Wanneer je erachter komt dat de gebreken door de verkoper zijn verdoezeld en dat hij bewust informatie achter heeft gehouden, dan kun je de verkoper dus aansprakelijk stellen. 

Het aansprakelijk stellen van de verkoper

Ook kun je de verkoper aansprakelijk stellen als de gebreken zo ernstig zijn dat de gebreken normaal gebruik van de woning niet mogelijk maken. Denk hierbij aan instortingsgevaren van een woning waardoor jij niet meer in deze woning kan blijven wonen op dat moment. Ook wanneer de gezondheid van de bewoner in gevaar komt, is het niet meer mogelijk om in het huis te blijven wonen tot dit is opgelost.

Ouderdomsclausule in een standaard koopovereenkomst

Het kan zijn dat er een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst staat. De onroerende zaak zal aan de koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt. De koper aanvaardt deze staat en daarmee ook de op de onroerende zaak rustende publiekrechtelijke beperkingen voor zover dat geen bijzonder lasten zijn. Wat houdt dit in? Als er gebreken zijn die zich na het tot stand komen van de koopovereenkomst openbaren, dan komen die gebreken voor rekening van de koper. Ook wanneer die gebreken het normaal gebruik van de woning niet meer mogelijk maken.