Als je een bedrijf gaat starten is het kiezen van een bedrijfsvorm één van de eerste stappen die je moet zetten. Veel startende ondernemers maken op zo’n moment de keuze voor een eenmanszaak. Dit hoeft echter geen definitieve keuze te zijn. Als in een later stadium blijkt dat je de eenmanszaak beter om kunt zetten naar een B.V. behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Dit is zelfs een stap die relatief eenvoudig te zetten is.

Is er een verschil tussen een eenmanszaak en een B.V.?

Als je je afvraagt of er een verschil is tussen een eenmanszaak en een BV dan is het antwoord volmondig ja. Er zijn zelfs een aantal belangrijke verschillen tussen een eenmanszaak en een B.V. te benoemen. Het eerste verschil kom je direct bij oprichting van je bedrijf al tegen. Waar je voor de oprichting van een BV de gang naar de notaris moet maken omdat dit vastgelegd moet worden in een notariële akte, volstaat voor de oprichting van een eenmanszaak de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast is ook het beheer van het bedrijf verschillend. Een eenmanszaak wordt beheerd door één persoon (de eigenaar) zonder vastgesteld salaris. Hoewel een B.V. ook door één persoon (directeur-grootaandeelhouder) kan worden gerund, heeft deze persoon wél een vastgesteld salaris. Een andere optie voor het beheer van een besloten vennootschap is dat er zowel een directie is als grootaandeelhouders zijn.

Wellicht het belangrijkste verschil tussen een eenmanszaak en een B.V. heeft betrekking op de aansprakelijkheid. De eigenaar van een eenmanszaak is volledig (dus ook met privévermogen) aansprakelijk voor eventuele schulden. Bij een B.V. ligt dit echter anders. Aangezien een B.V wordt gezien als een rechtspersoon, zal het bedrijf de aansprakelijkheid voor eventuele schulden dragen en niet de eigenaren van de B.V. Dat wil in praktijk zeggen dat het privévermogen van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dus niet kan worden aangetast.

Naast bovenstaande verschillen zijn er ook diverse fiscale verschillen en belastingvoordelen tussen een eenmanszaak en een B.V. te benoemen. Denk daarbij aan MKB-winstvrijstelling, startersaftrek en zelfstandigen aftrek die voor de eenmanszaak wel gelden maar waar een B.V. geen gebruik van mag maken.

Waarom zou je ervoor kiezen om een eenmanszaak om te zetten naar een B.V.?

Als je net met een bedrijf gestart bent en daardoor nog een relatief lage winst genereerd of als je bedrijf een stabiele omzet heeft, kun je het beste kiezen voor een eenmanszaak. Als echter blijkt dat je bedrijf veel risico’s loopt of je doet vaak hoge investeringen kan het een betere keuze zijn om een eenmanszaak om te zetten naar een B.V. Ook als het bedrijf structureel wat meer omzet genereert, wordt de keuze voor een B.V. een interessante optie.

Heb je interesse om een eenmanszaak om te zetten naar een B.V? Dan kun je gebruik maken van de expertise van een hierin gespecialiseerd bedrijf. Zo ben je er zeker van dat je de juiste stappen doorloopt en word je volledig ontzorgd.