Justis en continue screening in de kinderopvang

Bekijk hoe Justis werkt aan veiligheid voor kwetsbare groepen

Een gezin, waarvan de moeder gastouder is, vangt al jaren kinderen op. Alle volwassen huisgenoten van het gezin hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Deze zijn aan hen verstrekt.

Met de negentienjarige thuiswonende zoon van het gezin gaat het helaas niet goed. Hij ontmoet verkeerde vrienden. Samen met hen pleegt hij een gewelddadige overval. De politie pakt hem op en het Openbaar Ministerie besluit hem te vervolgen voor diefstal met geweld en verboden vuurwapenbezit.

Justis ontvangt hiervan bericht en laat de zoon via de GGD (de toezichthouder kinderopvang en gastouders) een nieuwe VOG aanvragen.

De strafbare feiten waarvoor de zoon met justitie in aanraking is gekomen staan op gespannen voet met het gastouderschap van zijn moeder. De kinderen die aan de zorg van de gastouder zijn toevertrouwd kunnen immers via de zoon in aanraking komen met geweld, wapens en criminelen. De kans dat Justis de VOG aan de zoon verstrekt is klein. Wanneer de zoon geen VOG krijgt, kan zijn moeder geen gastouder meer zijn.

Zo werkt Justis aan veiligheid voor kwetsbare groepen.