Wie in Nederland wil trouwen, moet 18 jaar of ouder zijn en voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen. Bij huwelijksdispensatie geeft de minister van Veiligheid en Justitie toestemming om te trouwen aan partners die broer en zus zijn. Wie niet in staat is om voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te verschijnen, kan bij Justis een verzoek indienen om te mogen trouwen bij volmacht.

Huwelijk bij volmacht

Verzoek

0

Toewijzing

0

Huwelijksdispensatie

Verzoek

3

Toewijzing

0