Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die de rechter heeft opgelegd. Wie meent in aanmerking te komen voor gratie, kan bij Justis een verzoek indienen.

Gratieverzoeken