De Wet Bibob voorkomt dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten ondersteunt. Justis helpt overheden op basis van de Wet Bibob om te bepalen hoe groot het risico is dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Zo wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Conclusies van de adviezen

Adviezen per sector

In 2016 heeft het Bureau in totaal 332 aanvragen voor een advies en 35 aanvragen voor een aanvullend advies in behandeling gehad. Van deze aanvragen zijn er respectievelijk 264 en 35 aanvragen daadwerkelijk in 2016 bij het Bureau ingediend. Een viertal aanvragen voor een advies is gedurende het onderzoek samengevoegd tot twee adviesaanvragen, waardoor uiteindelijk 262 aanvragen officieel zijn geregistreerd.